Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Zasady przyjęcia do ŚDS
MENU
Zasady przyjęcia do ŚDS

Zasady przyjęcia do ŚDS

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. (Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)
Załączniki – wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie


Lista załączników:
1. Zaświadczenie lekarza rodzinnego [114660 bajtów]
2. Zaświadczenie lekarza neurologa [107013 bajtów]
3. Zaświadczenie lekarza psychiatry [107143 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2019 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie