Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Sprawozdania finansowe
MENU
Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za 2018 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie znajduje się na stronie internetowej http://bip.cuwgryfino.pl/strony/162.dhtml

 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2019 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie