Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • ZARZĄDZENIE Kierownika ŚDS w Gryfinie z dnia 27.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie lub osoba zastępująca Kierownika przyjmuje interesantów w każdy piątek od godz. 9.00-10.00.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2019 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie